Aflossingsvrije hypotheek

Met de aflossingsvrije hypotheek betaalt u geen aflossing, maar uitsluitend rente. 
Zodoende heeft u lage maandlasten en maximaal fiscaal voordeel indien het geld
wordt gebruikt voor aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning.Voor starters
op de woningmarkt geldt dat er geen rente aftrek meer bestaat indien zij een aflossingsvrije 
lening nemen. Voor mensen welke reeds in 2012 een hypotheek hadden geldt een overgangsregime.

Aan het einde van de looptijd lost u het gehele bedrag af, bijvoorbeeld uit de 
opbrengst van de verkoop van uw woning. 

De looptijd is maximaal 75 jaar en de hypotheek kan vaak maximaal 50% van de 
onderhandse verkoopwaarde van de woning bedragen. Een aflossingsvrije hypotheek 
wordt vaak gecombineerd met een hypotheek waarbij aan het einde van de looptijd 
wordt afgelost, bijvoorbeeld met een levenhypotheek of spaarhypotheek.