Persoonlijke Financiele planning

Persoonlijk Financiële Planning is een mogelijkheid om adequaat te anticiperen op het heden en de toekomst.

Het is mogelijk om een goede analyse te maken van uw huidige financiële situatie, maar ook de effecten vast 
te stellen van toekomstige ontwikkelingen en mogelijke gebeurtenissen op uw inkomens- en vermogenssituatie.

Belangrijke scenario's voor Persoonlijk Financiële Planning zijn: 

  • oude dag,
  • voortijdig overlijden,
  • WW en het arbeidsongeschiktheidsrisico.

Aan de hand van de uitkomst van die scenario's kan een plan worden opgesteld om enerzijds (toekomstige) 
tekorten te voorkomen en anderzijds (toekomstige) overschotten aan te wenden